3 PILAR ISLAM OLEH USTADZ Felix Siaw

Frank Benjamin Jensen · 23 views
Bertemakan 3 Pilar Dalam Islam, MRBJ menghadirkan Felix Siaw seorang ustaz muallaf yang piawai dalam menghadirkan data-data kejayaan Islam dalam .Islam Tegak Atas 3 Pilar; 1. Individu Bertauhid; 2. Masyarakat Beramar Ma'ruf Nahi Munkar; 3. Negara Yang Menerapkan Syariat (Khilafah)