3 Pilar Islam

AlFatih Studios · 1,329 views
Islam Tegak Atas 3 Pilar; 1. Individu Bertauhid; 2. Masyarakat Beramar Ma'ruf Nahi Munkar; 3. Negara Yang Menerapkan Syariat (Khilafah)