ISTIQOMAH | USTADZ YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS حفظه الله تعالى

PUSTAKA AT-TAQWA · 34,918 views
ISTIQAMAH, Konsekuen & Konsisten Menetapi Jalan Ketaatan

Seorang Muslim wajib untuk istiqamah di atas agama Allah, Istiqamah dalam mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, istiqomah dalam melaksanakan Sunnah dan menjauhkan bid'ah, istiqamah di atas manhaj yang benar dan jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah subhanallahu Wata'ala kepada hamba-Nya, istiqamah dalam mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan haji, serta dalam semua syari'at Allah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, "sesungguhnya puncaknya kemuliaan yaitu senantiasa istiqamah."

Kajian ini membahas tentang istiqamah dan kiat-kiat agar seorang Muslim dapat istiqamah. Bagaimana ia dapat konsekuen, konsisten, dan kontinyu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, serta menetapi jalan ketaatan sampai diwafatkan oleh Allah subhanahu Wata'ala.